Hrvatski na maturi

Hrvatski jezik br. 2 (2014.)

Kupi broj

Sadržaj

Uvodni članci

Lana Hudeček i Ivana Vučić: Funkcionalni pravopis: Dizajn i pravopisna norma – pisanje točke iza rednoga broja

Lana Hudeček i Milica Mihaljević: Jesu li i učenice učenici, a članovi aktiva nastavnika i nastavnice?

Jezik i društvo

Irena Miloš: Stereotip u malome: U tome i jest vic?

Domaća zadaća

Mirela Barbaroša-Šikić: Zašto je važno planirati poučavanje?

Od Mile do Drage

Domagoj Vidović: Od Batiste, Žvana do Balića, Ivana

U dva klika mišem

Antun Halonja i Lana Hudeček: Pokloni mi svoj selfie

Od A do Ž

Barbara Kovačević: I krokodili plaču

Lektorske bilješke

Kristian Lewis: Kako označivati članove rečeničnoga ustrojstva?

Vremeplov

Marijana Horvat: Adolf Bratoljub Klaić o hrvatskome jeziku

Čitaonica

Barbara Štebih Golub: Davno, dok su se još hercig frajlice sa svojim feš hofirantima po Zrinjevcu špancirale