Hrvatski na maturi

Hrvatski jezik br. 4 (2014.)

Kupi broj

Sadržaj

Uvodni članci

Marita Lipošinović: Kerniranje porodice fontova ili o nazivlju grafičkoga dizajna

Kristian Lewis: Parnjaci kojima nema para

Jezik i društvo

Marinko Vuković i Irena Miloš: O ljudima i rijekama: bujica riječi o životu uz vodu

Domaća zadaća

Igor Medić i Ana Mihaljević: Stručni ispit očima pripravnika

Od Mile do Drage

Domagoj Vidović: Tko baca petarde u Baranjskome Petrovu Selu?

U dva klika mišem

Antun Halonja: Gadgeti i widgeti: pametne spravice i male aplikacije

Od A do Ž

Barbara Kovačević: Pijan kao majka i pijan kao duga

Lektorske bilješke

Goranka Blagus Bartolec: Kad jabučica više nije samo Adamova
Šimica Mihaljević: Kako pisati nazive izvannastavnih aktivnosti?

Vremeplov

Marijana Horvat: Jezično savjetništvo Ljudevita Jonkea

Čitaonica

Barbara Štebih Golub: Moja se obitelj pomina samo po hrvatsku

Odakle nam riječi?

Tijmen Pronk: Gdi su pinezi sada mnozi, koji bihu tvoji bozi?