Hrvatski na maturi

Hrvatski jezik br. 2 (2015.)

Kupi broj

Sadržaj

Uvodni članak

Lana Hudeček i Milica Mihaljević: Anglizmi na stand-byu

Jezik i društvo

Dinka Pasini: Hrvatski izbliza i izdaleka

Domaća zadaća

Igor Medić, Ana Mihaljević i Anđela Vukasović Korunda: Primjena Bloomove taksonomije u vrednovanju znanja u predmetu Hrvatski jezik

Od Mile do Drage

Domagoj Vidović: He he he! Ha ha ha! Kako će se moli zvat?

U dva klika mišem

Ivan Pandžić: Razumiju li računala hrvatski jezik?

Od A do Ž

Barbara Kovačević: Crna ovca – bijela vrana – rijetka ptica

Lektorske bilješke

Goranka Blagus Bartolec: Diseminacija

Vremeplov

Agneza Szabo: Ban Ivan Mažuranić – ljubitelj hrvatskoga jezika i promicatelj kulture dijaloga

Čitaonica

Barbara Štebih Golub: Bećari se bećare, a bekrije bekrijaju uz bećarpaprikaš u čingi lingi čardi

Odakle nam riječi?

Dubravka Ivšić i Kristian Lewis: Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče