Hrvatski na maturi

Časopis Hrvatski jezik

Pretplati se

O časopisu Hrvatski jezik

Hrvatski jezik znanstveno-popularni je časopis za kulturu hrvatskoga jezika. Namijenjen je profesorima, posebno profesorima hrvatskoga jezika, učiteljima, lektorima, prevoditeljima, novinarima, srednjoškolcima i studentima, stručnjacima različitih struka koji o svojoj struci pišu radove na hrvatskome jeziku te koji izgrađuju nazivlje svoje struke i svima kojima je stalo do kulture hrvatskoga jezika. Glavni je urednik Željko Jozić, a urednice su časopisa Lana Hudeček i Milica Mihaljević.

Na početku časopisa nalaze se znanstveno-popularni članci o kojemu aktualnom jezičnom pitanju. Posebna se pozornost posvećuje nazivlju pojedinih struka koje ulazi u svakodnevni govor. Nakon uvodnih članaka slijede članci raspoređeni po rubrikama. Svaka rubrika ima i svojega urednika koji je često i autor članka. U rubrici Jezik i društvo (urednica Irena Miloš) govori se o jeziku kao o društvenome fenomenu, jeziku i identitetu te o jezičnim stereotipima. Rubrika Domaća zadaća (urednica Marina Čubrić) posvećena je školstvu. Rubrika Od Mile do Drage (urednik Domagoj Vidović) govori o imenima, prezimenima, nadimcima, etnicima i kteticima. U rubrici U dva klika mišem (urednik Antun Halonja) govori se o svijetu računala, novih tehnologija, računalnome nazivlju i računalnome žargonu, a u rubrici Od A do Ž (urednica Barbara Kovačević) donose se značenja frazema koje čujemo svakodnevno, a često ne znamo ni kako su nastali ni što znače.

U rubrici Lektorske bilješke (urednik Kristian Lewis) donose se jezični savjeti. U rubrici Vremeplov (urednica Marijana Horvat) donosi se izbor iz zanimljivih i još uvijek aktualnih tekstova nastalih u prošlosti. U rubrici Čitaonica (urednica Barbara Štebih Golub) daje se prikaz zanimljivih novoobjavljenih jezikoslovnih, osobito kroatističkih knjiga. Od 3. broja uvodi se i etimološka rubrika Odakle nam riječi (urednik Tijmen Pronk).

Časopis Hrvatski jezik izlazi četiri puta godišnje. Godišnja pretplata iznosi 60 kuna. Cijena je pojedinačnoga broja 20 kuna. Poštarina je uključena u cijenu. Zahtjevi za pretplatu šalju se na adresu: časopis Hrvatski jezik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Republike Austrije 16, 10 000 Zagreb. Pretplatiti se može i putem e-adrese hrjezik@ihjj.hr ili mrežnih stranica knjige.ihjj.hr. Uplate na račun u Privrednoj banci Zagreb: HR6023400091110616363 s naznakom „za Hrvatski jezik”. Svi pretplatnici postaju članovi Kluba pretplatnika časopisa Hrvatski jezik te ostvaruju pravo na 40 % popusta na sva institutska izdanja.

Hrvatski jezik tiskan je uz financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.