Hrvatski na maturi

Časopis Hrvatski jezik

Pretplati se

Upute suradnicima

Časopis Hrvatski jezik znanstveno-popularni je časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Objavljuje znanstveno-popularne članke o kojemu aktualnom jezičnom pitanju. Posebna se pozornost posvećuje nazivlju pojedinih struka koje ulazi u svakodnevni govor. U rubrici Jezik i društvo govori se o jeziku kao o društvenome fenomenu, jeziku i identitetu te o jezičnim stereotipima. Rubrika Domaća zadaća posvećena je hrvatskome jeziku u nastavi. Rubrika Od Mile do Drage govori o imenima, prezimenima, nadimcima, etnicima i kteticima. U rubrici U dva klika mišem donose se članci o svijetu računala, novih tehnologija, računalnome nazivlju i računalnome žargonu, a u rubrici Od A do Ž opisuju se značenja frazema koje čujemo svakodnevno, a često ne znamo ni kako su nastali ni što znače. U rubrici Lektorske bilješke donose se jezični savjeti i odgovori na upite čitatelja. U rubrici Vremeplov objavljuju se članci o zanimljivim i još uvijek aktualnim jezikoslovnim temama iz prošlosti. U rubrici Čitaonica daje se prikaz zanimljivih novoobjavljenih jezikoslovnih, osobito kroatističkih knjiga. U rubrici Odakle nam riječi donose se etimologije pojedinih riječi.

Autori koji žele objaviti članak u Hrvatskome jeziku mogu ga poslati na e-adresu hrjezik@ihjj.hr ili na adresu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, 10000 Zagreb, s naznakom za časopis „Hrvatski jezik”. Autori trebaju dostaviti ove podatke: ime i prezime, ustanova, adresa ustanove, e-adresa te naznačiti za koju rubriku predlažu svoj članak. Svaki članak urednički čita, priređuje i odobrava za objavljivanje urednik rubrike, urednice časopisa te glavni i odgovorni urednik Hrvatskoga jezika. Ne prihvaćaju se već objavljeni radovi ili radovi istodobno ponuđeni kojemu drugom časopisu.

Svi radovi moraju biti usklađeni s Hrvatskim pravopisom Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (Zagreb, 2013. ili pravopis.hr)